Xorijlik mutaxassislar bilan arab tili

Xorijlik mutaxassislar bilan arab tili


Kurs haqida batafsil

Bu kursda Siz arab tilida erkin yozish, erkin gapirish va erkin tushunish bo‘yicha xorijlik mutaxassislar tomonidan olib boriladigan maxsus kurslarga taklif qilamiz. Bu kurslar Misrlik arab ustozlari yordamida amalga oshiriladi. Xorijiy mutaxassislarimiz Misrning nufuzli universitetlarida arab tili va adabiyoti fanidan dars berganlar. Shuningdek, Misrning “al-Fajr”, “an-Nil” va boshqa “Ushbu tilda so‘zlashmaydiganlar uchun arab tilini o‘qitish” markazlarida dars beradilar.