Yakka tartibda


Kurs haqida batafsil

Yakka tartibda

Ushbu maxsus kurs ­– arab tili harflarining ko’rinishi, yozilishi va o’qilishidan tortib, tinglash, suhbatlashish va grammatik qoidalarni o'zlashtirishgacha bo’lgan kursni qamrab olgan. Bunda Sizning bir o’zingizga yakka tartibda malakali o'qituvchi mashg’ulot olib boradi. Talab va taklifdan kelib chiqqan holda CEFR imtihonlariga tayyorlov, arab tilida erkin so'zlashish bo’yicha ham saboq olishingiz  mumkin.