CEFRga tayyorgarlik


Kurs haqida batafsil

CEFRga tayyorgarlik
  Chet tilini bilishi darajasini aniqlash test  (CEFR) sinovlarida qatnashish va muvaffaqiyatli o‘tish bo‘yicha mashg‘ulotlar milliy va xorijiy mutaxassislar yordamida olib boriladi. Bu kursga arab tilini 3-4 bosqich darajasini egallagan tinglovchilar qabul qilinadi. B1, B2 va C1 darajalarini egallash uchun mashg‘ulotlar olib boriladi. Darslar leksik va grammatik kompetentsiyalar, tinglab tushunish, o‘qish, yozish va gapirish ko‘nikmalarini takomillashtirishga qaratiladi. Mashg‘ulotlar markaz o‘qituvchilari va xorijiy mutaxassislar tomonidan olib boriladi.  Kursning umumiy hajmi 72 soatni tashkil etil etib, 3 oyga mo‘ljallangan.