English for Kids


Kurs haqida batafsil

"English for Kids" - bolalar uchun ingliz tili kurslarimiz 7-12yoshgacha bo'lgan maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, Way Ahead, Got it va Solutions o'quv qo'llanmalaridan foydalangan xolda Foundation ya'ni ingliz tili asoslaridan boshlab to Elementary darajasigacha darslar o'qitiladi. Guruhda bolalar soni 8-12tagacha bo'lib, ustozlarimiz bolajonlarga qiziqarli usulda darslarni tashkil etadilar.